სამრეკლო საქართველოს საპატრიარქოს ეზოში

საპატრიარქოს სამრეკლო დამზადებულია მასიური ხისგან, რომელიც შემკულია პატრიარქის მიერ შერჩეული ლოცვებითა და ძველებული ორნამენტებით და გვირგვინდება ჯვრით. სამრეკლოს შუა ნაწილში ჩამობმულია დიდი ზარი, რომელსაც ყოველდღიურად შვიდგზის რეკავენ ლოცვაზე მოწოდების აღსანიშნავად. სამრეკლო კარგად ერწყმის პატრიარქის მიერ გაშენებულ ბაღს. სამრეკლოსთან მისასვლელი ბილიკი ბუნებრივი ქვებითაა მოკირწყლული.