დილის გაზეთის პრიზები

"დილის გაზეთის" რედაქციის შეკვეთით დამზადდა პრიზები სხვადასხვა ნომინაციისთვის, რომლის საზეიმო გადაცემა კონკურსში გამარჯვებულებისათვის მოეწყო 2003 წელს თეატრალურ სარდაფში. პრიზები წარმოადგენს მასიური დიაბაზის ქვებზე დამაგრებული ქართული ბრინჯაოს ხანის ორნამენტებისა და მცირე ქანდაკებების ასლების თავისუფალ ინტერპრეტაციას.